Kategorier
Personlig utveckling och lifehacks

Pomodorotekniken gör dig produktiv

Pomodorotekniken kan hjälpa dig att behålla fokus och undvika distraktioner. Den gör även att du får saker gjorda i korta stötar, medan du påminns om att ta regelbundna raster där du kan slappna av. Det bästa av allt är att tekniken är väldigt enkel att lära sig och att använda. Om du har ett yrke där du förväntas att vara produktiv, är pomodorotekniken ett utmärkt sätt att få saker gjorda.

Därför fick jag i egenskap av frilansskribent upp ögonen för denna teknik. Här går jag igenom hur den fungerar samt hur du kan använda den i ditt yrke. Jag har generellt sett inga svårigheter att hålla mig produktiv, men upplever faktiskt att jag får än mer gjort när jag använder mig av pomodorotekniken.

skribent laptop

Vad är pomodorotekniken?

Pomodorotekniken uppfanns under 90-talets början av en utvecklare, entreprenör och författare vid namn Francesco Cirillo. Han uppkallade systemet efter den tomatfärgade timer (pomodoro är italienska för tomat) som han hade använt för att som universitetsstudent hålla koll på sitt arbete.

Metodiken bakom tekniken är väldigt enkel: När du står inför en större uppgift eller en serie mindre uppgifter, bryter du ner denna/dessa i korta intervaller (s.k. ”pomodoros”) som avgränsas av kortare raster. På så sätt tränas din hjärna att fokusera under kortare tidsperioder och tekniken hjälper dig därmed att hålla deadlines. Med tiden kan pomodorotekniken till och med bidra till att förbättra din koncentrationsförmåga.

Pomodoro är ett cykliskt system där du arbetar i kortare etapper, vilket säkerställer att du hela tiden är produktiv när det är tänkt att du ska arbeta. Du tar även regelbundna raster som ser till att du håller uppe motivationen och får möjlighet att förbli kreativ.

pomodoro timer

Hur fungerar pomodorotekniken?

Pomodorotekniken är förmodligen en av de enklaste produktivitetsmetoden av alla att implementera. Allt du behöver är en äggklocka, ett tidtagarur, ett timglas, en timer i din smartphone eller liknande. Utöver detta krävs inga särskilda appar, böcker eller andra verktyg. Cirillo har förvisso skrivit en bok om sin teknik, men det är långt ifrån nödvändigt att läsa denna för att komma igång med pomodorotekniken.

Pomodorotekniken kan sammanfattas i fem enkla steg:

  1. Välj en uppgift som ska utföras.
  2. Ställ in timern på 25 minuter.
  3. Arbeta på uppgiften tills de 25 minuterna har gått och gör därefter en markering på ett pappersark eller en papperslapp.
  4. Ta en kort paus på förslagsvis 5 minuter efter varje 25 minuter lång arbetssession.
  5. Efter var fjärde arbetssession tar du en lite längre rast (förslagsvis 15 minuter).

Detta är en av de många fördelarna med pomodorotekniken: du kan anpassa den att passa just din typ av arbete och ditt specifika arbetsschema. Du kan även använda pomodorotekniken som ett sätt att mäta arbetsåtgång, där en pomodoro á 25 minuter är en enhet och du förväntas använda x antal pomodoros för att slutföra en viss uppgift.

timer

Även om en äggklocka föreställande en tomat kanske är det mest passande för oss som använder pomodorotekniken, går det naturligtvis precis lika bra att använda en helt vanlig äggklocka. Vill du ha en lite roligare timer kan du med fördel kika på en grön paprika-klocka.

Raster och distraktioner

Den längre rast som du tar efter fyra pomodoros bör vara cirka 15-30 minuter lång, men du kan anpassa längden utifrån vad som krävs för att du ska ladda batterierna och förbereda dig för att genomföra ännu en 25 minuter lång arbetssession. Genom att återupprepa denna process flertalet gånger under en arbetsdag kommer du få en hel del uträttat, samtidigt som du har fått gott om raster där du lämpligtvis kan fylla på din vattenflaska eller ta en kopp kaffe.

Värt att notera är att en pomodoro är en enhet och ett mått på arbete som inte är delningsbar. Det innebär att eventuella distraktioner – oavsett om du distraheras av en kollega, ett möte, en nödsituation eller någonting annat – antingen behöver avsluta din pomodoro där och då (och påbörja en ny senare), eller skjuta upp distraktionen tills din pomodoro är avslutad. Om till exempel en notifikation dyker upp i min smartphone under en arbetssession, brukar jag nöja mig med att snabbt notera den och därefter fortsätta med arbetet och ta tag i ärendet under den efterföljande rasten.

Cirillo föreslår att man ska använda sig av följande strategi vid händelse av en distraktion:

  1. Informera den distraherande parten att du för stunden arbetar på någonting.
  2. Förhandla fram en tid då du kan återkoppla till dem om det distraherande ärendet.
  3. Schemalägg omedelbart den uppföljningen.
  4. Kalla tillbaka den andra parten när din pomodoro är genomförd och du är redo att ta itu med ärendet.

Det är förstås långt ifrån alla distraktioner som är så pass enkla av sin natur att de kan tacklas med hjälp av denna strategi. Vissa ärenden behöver dessutom tas itu med omedelbart, men detta gäller inte för alla distraktioner. Ibland går det alldeles utmärkt att berätta för sin kollega att man är mitt uppe i någonting men kan återkomma om (exempelvis) tio minuter. Genom att göra detta får du dessutom en ökad kontroll över din arbetsdag.

distraktion

Så kommer du igång med denna teknik

Eftersom någon form av tidtagning är det enda verktyg du behöver för att implementera pomodorotekniken, kan du komma igång med allt från en app på telefonen till en äggklocka eller ett timglas och allt däremellan. Upphovsmannen själv föredrar en manuell timer som enligt honom bekräftar beslutsamheten att arbeta medan han skruvar tillbaka tidtagaruret.

Själv använder jag mig av appen Productivity Challenge Timer som går att ladda ner kostnadsfritt från Google Play. Appen uppmanar dig att arbeta när det är dags för en jobbsession och vila när det är rast (se nedanstående skärmdump). Det går att själv ställa in längden på jobbsessioner och raster samt med vilket intervall den längre rasten ska komma. I appen får man även statistik som bland annat visar hur mycket man i genomsnitt arbetar på specifika klockslag.

pomodoro skärmdump android

Jag har tidigare försökt använda mig av en äggklocka och klocka de olika sessionerna manuellt, men upplevde klockans tickande som extremt störande. I denna app kan man välja om man vill ha ljudnotifikationer på- eller avslagna, vilket gör det betydligt enklare att fokusera på arbetet när man använder appen jämfört med en äggklocka. Den reklam som dyker upp efter varje session kan upplevas som störande, men jag antar att det går att köpa en premiumversion av appen som tar bort reklamen.

Det finns förstås många olika verktyg att välja mellan, såväl mekaniska som digitala. Det viktigaste är att du fokuserar på själva pomodorotekniken och inte vilken slags timer du använder.

Liknande artiklar

Av Sebastian Liljegren

Frilansskribent som skriver så tangentbordet glöder. Är sällan sen med att testa nya produktivitetshacks och har bland annat fastnat för pomodorotekniken och koffeinvila. Gillar tidiga morgnar, tung styrketräning och avkopplande meditation.