Kategorier
Livet som frilans

Frilansandets förvånande historia

Ordet frilansare beskriver en person som är anställd på konsultbasis och inte nödvändigtvis arbetar åt en enskild arbetsgivare under någon längre tid. En frilansare kan verka oberoende, men han/hon kan även bli tilldelad uppdrag via en rekryteringsbyrå eller en konsultsajt. Men vad betyder egentligen begreppet och varifrån kommer det?

Frilansare är företagsvärldens legoknektar

När man pratar med människor som verkar inom digital marknadsföring och liknande branscher, kommer ofta beskrivningen frilans upp. Du är säkert bekant med detta begrepp sedan tidigare – det används för att beskriva en person som är yrkesverksam utan att hänge sig till en specifik arbetsgivare.

En frilansare är vanligtvis anställd av sig själv, antingen genom en enskild firma eller via ett eget aktiebolag. Han/hon har själv makten att bestämma sig för vilka uppdrag som ska accepteras. Ett vanligt exempel på detta är frilansskribenter.

Frilansaren är därmed att betrakta som en slags legoknekt inom företagsvärlden – det är en fri människa med en vass lans som arbetar för den uppdragsgivare som betalar bäst (eller har andra fördelar gentemot övriga aktörer). Därmed är det sätt på vilket dagens frilansare väldigt likt ordets ursprungliga innebörd. Men varifrån kommer egentligen detta begrepp?

Begreppet härstammar från 1800-talet

Det tidigare verk där begreppet frilans förekommer är Walter Scotts berömda bok Ivanhoe. I boken hänvisar en friherre till sin betalda arme av ”fria lansar”. Boken om riddaren Ivanhoe släpptes ursprungligen år 1819, och det är också i början av 1800-talet som ordet frilans först dök upp. Ordet användes alltså för att beskriva en medeltida legosoldat som slogs för den person eller det rike som betalade bäst.

Ordet frilans fick snabbt fäste och gavs snabbt en bredare betydelse – till exempel började man kalla politiska vildar för fria lansar. Men begreppet användes även för att beskriva en person som utför ett arbete av något slag på sina egna villkor och utan ett permanent eller långsiktigt åtagande gentemot en arbetsgivare. Frilansare är därmed ett begrepp som används för att beskriva den typ av individer som stämmer in på denna beskrivning.

Liknande artiklar

Av Sebastian Liljegren

Frilansskribent som skriver så tangentbordet glöder. Är sällan sen med att testa nya produktivitetshacks och har bland annat fastnat för pomodorotekniken och koffeinvila. Gillar tidiga morgnar, tung styrketräning och avkopplande meditation.