Kategorier
Hälsa och välbefinnande

Skadligt för hälsan att ställa tillbaka klockan

Under natten mellan lördagen den 24 mars och söndagen den 25 mars i år ställde vi fram våra klockor en timme, och mellan lördagen den 27 oktober och söndagen den 28 oktober är det dags att ställa tillbaka klockan igen. Detta kan till synes verka som ett oskyldigt, men ack så onödigt och frustrerande förfarande. Men faktum är att detta beteende också kan vara direkt skadligt. Det har bland annat visat sig kunna minska produktiviteten på arbetsplatser i de länder där sommartid används.

Finska forskare dömer ut övergången till sommartid

När vi ställer fram klockan förlorar vi en timme sömn, vilket kan vara mer än bara ett litet irritationsmoment. Denna lilla skiftning av tiden har nämligen visat sig kunna leda till en signifikant ökning av risken för hjärtproblem. I en studie från 2016 fann man att risken för att drabbas av en stroke var 8% högre  hos den generella populationen under de två efterföljande dagarna efter att klockan ställts fram en timme. Under samma tidsperiod löpte cancerpatienter hela 25% högre risk att drabbas av en stroke, medan motsvarande siffra för personer äldre än 65 år var 20%.

Finska forskare har kommit fram till dessa siffror genom att jämföra förekomsten av stroke hos fler än 3 000 personer intagna på sjukhus under veckan efter att klockan ställts fram med andelen andelen patienter med stroke bland 11 000 patienter under de två veckorna före denna övergång. I studien slår Dr. Jori Ruuskanen vid universitetet i Åbo fast att risken för stroke är som högst under morgontimmarna. I tidigare studier har man sett att sömnfragmentering samt en rubbning av den cirkadiska klockan  (dygnsrytmen) på  grund av till exempel skiftarbete kan öka risken för stroke. Det man inte kände till var att denna risk också påverkas av övergången till sommartid.

Övergången till sommartid är förvisso en relativt liten förändring, men två gånger per år påverkar den hela länder i de nationer som fortfarande använder sig av sommar- och vintertid (flera länder har upphört med detta). Under dagarna efter övergången sjunker risken för stroke tillbaka till de tidigare nivåerna då våra kroppar och vår dygnsrytm gradvis anpassar oss till förändringen.

Forskare världen över påvisar negativa effekter av sommar- och vintertid

Detta är dock inte första gången som forskare har varnat för de potentiella negativa effekterna av att ställa fram klockan. Övergången till sommartid är också kopplad till en tioprocentig ökning av antalet hjärtinfarkter, enligt en studie utförd vid universitetet i Birmingham, Alabama.

Christopher Barnes vid universitetet i Washington har studerat effekterna av sömnbrist och menar också att övergången till vintertid kan ha negativa effekter för vår hälsa. Trots att vi får en timme extra, visar forskningen att vi generellt sett inte använder den extra timmen till att sova. Enligt honom är vi människor inte byggda för 25-timmarsdygn, vilket gör att vi hamnar ur rytm på grund av övergången till vintertid och den extra timme vi ”får”.

Därför har vi sommartid

Benjamin Franklin är den person som betraktas som sommartidens skapare, efter att han i Paris 1784 lagt fram ett förslag om att man skulle gå upp tidigare på morgonen. Han skrev i sitt förslag att han själv hade för vana att gå upp klockan 12, varpå han en dag förvånades av att han vaknat vid soluppgången och fått se solen stråla.

Sommartiden i sitt moderna utförande föreslogs dock av en annan man, nämligen George Vermon Hudson år 1895. Hans motiv till förslaget var att arbetare skulle få en större andel användbar fritid efter arbetsdagen. Sommartiden har därefter överlevt två världskrig, efter att år 1916 ha införts som ett försök i bland annat Sverige. Framför allt inom lantbruket var försöket allt annat än populärt, och först 1980 infördes sommartiden på nytt i Sverige och ett antal andra länder i Europa. Under andra världskriget införde dock flera av de länder som låg i krig sommartid även under kriget.

Sommartidens framtid

En undersökning utförd av Ipsos visar att två tredjedelar av svenskarna vill slippa tidsomsomställningen, men det är inte bara gemene man som önskar upphöra med de skadliga tidsomställningarna. Faktum är att EU-kommissionen ska utreda EU:s direktiv om sommartid, och eventuellt komma med ett förslag om en översyn av dessa regler. Även flera svenska riksdagspartier motsätter sig övergången till sommartid, så inom en snar framtid kan sommar- och vintertiden förhoppningsvis komma att slopas!

Av Sebastian Liljegren

Frilansskribent som skriver så tangentbordet glöder. Är sällan sen med att testa nya produktivitetshacks och har bland annat fastnat för pomodorotekniken och koffeinvila. Gillar tidiga morgnar, tung styrketräning och avkopplande meditation.