Kategorier
Övrigt

Preferensaktier ger hög direktavkastning

Ett aktieinnehav innebär att man äger en andel i ett bolag, men det finns faktiskt olika slags aktier. Preferensaktier, även kallade ”preffar”, har vissa fördelar gentemot andra aktier, samtidigt som de även har en nackdel – en preferensaktie ger generellt sett mindre rösträtt än stamaktien (den ”vanliga” aktien). Här kommer jag dock främst belysa fördelarna med preferensaktier.

Marknaden för svenska preferensaktier har verkligen exploderat på senare år!  Det finns dock även utländska ”preffar” som är värda att spana in, inte mindre amerikanska sådana. Om du vill få dyka lite djupare i ämnet, kan du läsa mer om preferensaktier här.

Skillnader mellan preferensaktier och vanliga aktier

Såväl stamaktier som preferensaktier ger dig en andel i ett företag, och bägge dessa aktiesorter kan du använda för att tjäna pengar på bolagets framtida framgång. Det finns dock skillnader mellan preferensaktier och stamaktier, och det är dem jag nu kommer att gå igenom.

Den främsta skillnaden mellan en vanlig aktie, även kallad stamaktie, och en preferensaktie är att du som äger en preferensaktie vanligtvis har förtur till utdelningen. Du får en utdelning som är fastställd på förhand innan de aktieägare som innehar stamaktier har rätt att få sin utdelning, vilket är anledningen till att denna typ av aktier kallas just preferensaktier. Den utdelning som en preferensaktie ger är dessutom oftast högre än den summa som delas ut till ägare av bolagets stamaktier.

Förtur till bolagets tillgångar

En annan viktig skillnad är den som jag har varit inne på i inledningen, nämligen det faktum att stamaktieägare äger rösträtt och därmed bland annat kan vara med och välja bolagets styrelse. Som ägare av en preferensaktie har du ingen eller begränsad rösträtt. I utbyte mot denna har du alltså istället förtur till bolagets tillgångar.

Om ett företag likvideras, kommer en utdelning till bolagets stamaktieägare endast att ske efter att skuldinnehavare och ägare av preferensaktier har fått sin del av kakan, d.v.s. bolagets tillgångar. Preferensaktieägare har således förtur framför stamaktieägare, och endast om övriga anspråk på företagets tillgångar är tillgodosedda kommer stamaktieägarnas anspråk att tillgodogöras.

Sammanfattningsvis är dessa en preferensakties viktigaste egenskaper som du bör känna till:

  • Preferensaktier ger dig som ägare en fast utdelning
  • Du har företräde till utdelning före ägare av stamaktier
  • Du har ej rätt till en högre utdelning än den som fastställts på förhand

Preferensaktier eller stamaktier – vilken typ av aktie ska jag köpa?

Om syftet med din investering är att enbart tjäna mer pengar och du vill ta del av bägge aktiesorternas för- och nackdelar, kan du med fördel blanda bägge sorternas aktier i din portfölj. Du kan till exempel köpa stamaktier i tillväxtbolag och köpa preferensaktier i mer mogna bolag. Detta är ett bra sätt att dra nytta av fördelarna med preferensaktier respektive stamaktier.

Om du upplever att du inte tjänar tillräckligt mycket pengar på stamaktier, bör du istället välja preferensaktier. Detta då din utdelning redan är säkrad när du väljer att köpa denna typ av aktier. Om du även tjänar pengar på stamaktier, kommer du kunna bli rik på kort tid genom ditt aktiesparande!

Av Sebastian Liljegren

Frilansskribent som skriver så tangentbordet glöder. Är sällan sen med att testa nya produktivitetshacks och har bland annat fastnat för pomodorotekniken och koffeinvila. Gillar tidiga morgnar, tung styrketräning och avkopplande meditation.