Kategorier
Övrigt

Säker avkastning med stabila utdelningsaktier

När de bolag som är listade på Stockholmsbörsen ska göra utdelningar till sina aktieägare, tillhör allt som oftast storbankerna till de bolag som är mest frikostiga med sina utdelningar. Under 2018 hade alla storbanker på Stockholmsbörsen en direktavkastning som översteg 5%. Detta beror på att dessa bolag har en historia av en hög och stabil avkastning på sitt egna kapital. Nordea ledde utdelningsligan på 6,54%, men köksföretaget Nobia och Swedbank låg inte långt därefter med sina 6,44% respektive 6,40%.

Faktum är att det i utlandet finns bolag med än högre utdelningar, till exempel toppas den nordiska utdelningslistan av norska Ocean Yield (9,5%) och Orkla (8,9%), följt av finska Nordea (7,1%). I Danmark är dock bolagen desto snålare med sina utdelningar, först på 18:e plats på listan återfinns Danske Bank (4,0%). Vissa bolag, exempelvis Nordea, återfinns på flera positioner på listan då de är noterade på flera nordiska länders börser.

Hur hittar jag utdelningsaktier?

Du kan antingen själv hålla koll på vilka bolag som har stora utdelningar på gång, eller så kan du ta del av alla utdelningsaktier samlade på en sajt. Det sistnämnda alternativet är naturligtvis att föredra när du snabbt vill hitta stabila utdelningsaktier som kan ge dig en snabb och säker avkastning!

På den länkade sajten kan du bland annat läsa dig till vilka bolag som har en hög utdelning, samt vilka utdelningsaktier som har en stigande sådan. Som du kan se, är det inte bara landets storbanker som tillhör kategorin aktier med hög utdelning – här huserar även preferensaktier, bolag inom IT och teknik samt företag inom flera andra branscher.

Vad är en aktieutdelning?

Ett aktiebolag kan besluta sig för att betala ut en summa pengar till de personer som innehar aktier i bolaget. I samband med bokslutsrapporten presenteras vanligtvis den summa som är tänkt att utbetalas samt när utdelningen är tänkt att ske, varpå utdelningen sedermera klubbas igenom på en bolagsstämma, inte sällan på årsstämman.

För att ha rätt till utdelning behöver du stå som ägare till den aktuella aktien på avstämningsdagen, vilken normalt infaller tre dagar efter bolagsstämman där man klubbat igenom beslutet om utdelning. Du behöver dock även hålla koll på ytterligare ett datum, X-datumet. Denna dag handlas aktien på börsen utan att du som köpare har rätt till den stundande utdelningen.

Hur får jag min utdelning?

För att vara helt säker på att ta del av utdelningen bör du se till att äga aktien då börsen stängt under den sista dag då aktien handlas med utdelning. Detta är vanligtvis samma dag som bolagsstämman äger rum. På bolagets hemsida finner du information om vilka datum såväl bolagsstämma som avstämningsdagen och X-dagen äger rum.

När bolagsstämman har klubbat igenom förslaget om utdelning görs tre dagar senare en avstämning. Denna syftar till att kontrollera vilka aktieägare som har rätt till den kommande utdelningen. Detta sker per automatik och du behöver inte vidta någon åtgärd. Efter någon vecka kommer summan för utdelningen att betalas ut till det konto där du hanterar dina aktier.

Vad du gör med din utdelning är förstås upp till dig, men ett hett tips är att återinvestera pengarna i dina utdelningsaktier!

Av Sebastian Liljegren

Frilansskribent som skriver så tangentbordet glöder. Är sällan sen med att testa nya produktivitetshacks och har bland annat fastnat för pomodorotekniken och koffeinvila. Gillar tidiga morgnar, tung styrketräning och avkopplande meditation.