Kategorier
Livet som frilans

Transkribering – att sätta ord på pränt

Ett av de jobb som många anlitar frilansare för är transkribering. Detta jobb går i grund och botten ut på att lyssna på en inspelning och skriva ner innehållet i ett dokument. Dokumentet skickas sedan tillbaka till kunden, vilket gör att denne får en skriftlig version av till exempel en intervju. Detta är någonting som bland annat journalister gör när de skriver om någonting, men det kan även vara en del av en studie, där en forskare har intervjuat ett antal intervjuobjekt och behöver dokumentera deltagarnas svar. Det kan ibland ta lång tid att omvandla en inspelad ljudfil till ett dokument – betydligt längre än vad man kan tro, särskilt om man inte skriver särskilt snabbt! Det är därför viktigt för frilansare inom transkribering att vara flinka på tangentbordet.

Modern transkribering har flera användningsområden

Innan den moderna kontorsutrustningen hade uppfunnits, var det enda sättet att transkribera ljudmaterial på en process där talaren och den person som transkriberade samarbetade med varandra. Detta ledde ofta till onödiga repetitioner och gjorde det även möjligt för fel att smyga sig in i det färdiga materialet, på grund av de tidsbegränsningar som dessa metoder medförde. Den moderna tekniken har dock möjliggjort transkribering på distans. Literatim Skrivbyrå är ett av de svenska företag som ägnar sig åt att transkribera ljudmaterial av olika slag.

Ett av de viktigaste användningsområdena för transkribering idag är att ta fram en skriftlig handling från en viktig händelse och att göra det möjligt för datorer att läsa denna information, vilken bland annat kan skickas via e-post eller publiceras på internet eller i interna system. Genom att göra ljudmaterialet tillgängligt i skrift ökar användningsområdena för informationen. I vissa fall är inte materialet tänkt att offentliggöras, utan istället användas för interna syften. Några exempel på situationer då transkribering kan vara användbar är intervjuer, föreläsningar, möten och förhör.

Av Sebastian Liljegren

Frilansskribent som skriver så tangentbordet glöder. Är sällan sen med att testa nya produktivitetshacks och har bland annat fastnat för pomodorotekniken och koffeinvila. Gillar tidiga morgnar, tung styrketräning och avkopplande meditation.