Kategorier
Övrigt

Preferensaktier ger hög direktavkastning

Ett aktieinnehav innebär att man äger en andel i ett bolag, men det finns faktiskt olika slags aktier. Preferensaktier, även kallade ”preffar”, har vissa fördelar gentemot andra aktier, samtidigt som de även har en nackdel – en preferensaktie ger generellt sett mindre rösträtt än stamaktien (den ”vanliga” aktien). Här kommer jag dock främst belysa fördelarna […]

Kategorier
Övrigt

Säker avkastning med stabila utdelningsaktier

När de bolag som är listade på Stockholmsbörsen ska göra utdelningar till sina aktieägare, tillhör allt som oftast storbankerna till de bolag som är mest frikostiga med sina utdelningar. Under 2018 hade alla storbanker på Stockholmsbörsen en direktavkastning som översteg 5%. Detta beror på att dessa bolag har en historia av en hög och stabil […]

Kategorier
Övrigt

Säg det med ett gratulationskort

Genom att gratulera någon med ett tankfullt meddelande visar du hur stolt du faktiskt är över personen. Oavsett om det är en vän som ska gratuleras till ett nytt jobb eller en närstående som du vill gratulera till tillökningen, kan du säga det med ord som speglar dina känslor. Ett meddelande på ett gratulationskort kan […]