Hem » Blogg » Upptäck medicinsk yoga i Göteborg
medicinsk yoga

Upptäck medicinsk yoga i Göteborg

Under det senaste årtiondet har yogan på allvar influerat inte bara vår västerländska kultur, utan även vår medicin. Ju mer vi lär oss om denna uråldriga lära, desto större förståelse får vi för att fördelarna med yoga sträcker sig så mycket längre än till enbart ökad flexibilitet och muskeldefinition.

Ny forskning visar att yoga och mindfulness kan ha en positiv inverkan på kroppen på flera olika sätt, bland annat genom att bidra till reglering av blodsockernivåer samt att utövande av mindfulness och yoga främjar vår kardiovaskulära hälsa. Här berättar jag om hur denna lära kan användas för att främja hälsan. Du som är intresserad av detta kan med fördel gå en kurs i medicinsk yoga i Göteborg eller på annan ort.

yoga

Detta är medicinsk yoga

Medicinsk yoga är utövning av yoga som sker för att förebygga eller behandla medicinska tillstånd. Utöver den fysiska delen av yoga, vilken förstås är viktig och effektiv för att stärka kroppen, använder man inom medicinsk yoga även andningstekniker, meditation, mindfulness och självreflektion. Denna typ av yoga hjälper en att utveckla ett positivt hälsotillstånd genom att inte bara behandla sjukdom, utan genom att även hjälpa patienten att förstå de underliggande orsakerna till sjukdomen.

Medicinsk yoga är en behandlingsform som gärna ska ha ett individanpassat och holistiskt tillvägagångssätt. Inte bara patientens sinne, kropp och själ bör tas hänsyn till, utan även dennes familj, stödnätverk, kultur och arbetssituation bör vägas in vid framtagandet av den individanpassade behandlingsplanen. Om en person till exempel får diagnosen ångestsyndrom, kan en terapeut som är utbildad i medicinsk yoga förskriva patienten särskilda andningstekniker, lugnande kroppsställningar, övningar som bygger på meditation och/eller mindfulness, samt annan vägledning avseende livsstil. Denna typ av behandling ger inte upphov till de potentiella biverkningar som läkemedel kan orsaka, och kan gynna patientens hälsa långt efter det att behandlingen avslutats av vårdgivaren.

Meditation och mindfulness är två aspekter av yoga som kan användas för att träna sinnet på ett sätt som gör att man inte distraheras och fastnar i en ständig ström av malande tankar. Dessa övningar kan därför hjälpa en patient att uthärda stress och hantera potentiella utlösare till ångest. De kan även inbjuda till självreflektion, vilken kan bidra till att källan eller källorna till oron identifieras. Vid behov kan medicinering mot ångest och/eller psykoterapi användas tillsammans med medicinsk yoga

mindfulness meditation

Yoga är en väg till välbefinnande och lugn

Yoga är som mest kraftfull när den förändrar en persons övergripande hälsa och förändrar personens inställning från ett reaktivt förhållningssätt till hälsa till ett förebyggande sådant. Inom yoga är definitionen av hälsa, eller “svastha” som den även kallas, ett tillstånd då funktionerna i kroppen och sinnet är i harmoni där de kan vändas inåt för att målet om självförverkligande ska uppnås. Man är då sitt “jag” och är verkligt avslappnad. Motsatsen till detta förhållande skiljer sig något åt från den syn på sjukdom som vi i västvärlden har, och bygger istället på konceptet att sjukdom är likställt med en frånvaro av livlig hälsa. Det är därför logiskt att yoga går ut på att finna sitt inre jag, lugn och välbefinnande.