Hem » Blogg » Tillfällen då du bör använda emojis

Tillfällen då du bör använda emojis

Emojis kallas de små ikoner i form av bland annat smileys och olika varianter av hjärtan vi använder för att uttrycka våra känslor i SMS, på sociala medier och i andra digitala sammanhang. Dessa ikoner har olika former, storlekar och färger, och det finns i princip en emoji för varje ord eller känsla du vill beskriva. De gör det enklare för oss att precisera och nyansera vårt ofta superkorta budskap som annars lätt kan missuppfattas. Ibland är en av dessa små bilder värd mer än tusen ord.

De små ikonerna är dock inte märkta med någon text, så det är upp till var och en som använder dem att tolka vad olika emojis betyder. De missförstås dock sällan när de används i rätt sammanhang. De hjälper oss att ge våra meddelanden önskad tonalitet och tydlighet, och faktum är att det finns flera goda anledningar att använda sig av emojis i digital kommunikation.

De små, ofta färgglada figurerna kan närmast liknas vid gratulationskort och användas på ett oändligt antal sätt, men dessa är några av de främsta sätten att använda emojis på:

  • Som ett effektivt komplement eller substitut när man inte finner de rätta orden
  • För att lätta upp stämningen
  • För att mjuka upp kritik

Som ett effektivt komplement eller substitut när man inte finner de rätta orden

Ibland kan det finnas situationer då till och med jag, som arbetar heltid som frilansskribent, har svårt att hitta de rätta orden för att beskriva en känsla. Detta gäller sannolikt även i synnerhet yngre människor som med ett mer begränsat ordförråd försöker beskriva alla de känslor som flödar inom dem. För dessa individer kan det vara enklare att framföra sitt budskap med hjälp av emojis.

Emojis fungerar i praktiken som ett ramverk för vår digitala kommunikation. De är inte bara söta och roliga; de gör det dessutom enklare för oss att göra oss förstådda. Ord kan lätt missförstås och det skrivna budskapet kan därför misstolkas, men emojis har ofta en universell betydelse.

För att lätta upp stämningen

Med hjälp av emojis kan du vara rolig och sarkastisk. De små ikonerna är ett effektivt och lättanvänt verktyg för att implementera humor i till exempel SMS eller kommentarer på sociala medier. Du kan till exempel använda emojin ”tummen upp” för att helt enkelt visa att du håller med om någonting, eller för att bekräfta det budskap du svarar på. Men det finns även en uppsjö av emojis som är lättsamma och roliga. Ett bra exempel på en sådan är den välkända, något infantila bajs-emojin.

För att mjuka upp kritik

Om du behöver lämna negativ feedback eller på annat sätt kritisera en person, kan du med fördel använda dig av emojis för att mjuka upp din kritik. Studier på kommunikation på arbetsplatser visar nämligen att specifik, negativ feedback från en överordnad som kombineras med positiva emojis ökar sannolikheten för att medarbetaren mottar budskapet på ett bra sätt. Samtidigt ökar även sannolikheten för att personen i fråga utför de förändringar som denne ombetts att utföra.

Testa gärna att kommunicera med och utan emojis för att själv avgöra skillnaden i hur ditt budskap tas emot!

Liknande artiklar