Hem » Blogg » Småskulder leder till enormt skuldberg

Småskulder leder till enormt skuldberg

Många kreditgivare använder sig av kreditupplysningsföretaget UC för att inhämta information om potentiella låntagares ekonomi. Detta görs i syfte att värdera låntagarens förmåga att betala tillbaka lånet, vilket är en viktig del i den riskanalys som gör innan du beviljas ett lån.

Det är dock inte endast i samband med att du ansöker om lån som denna inhämtning av information sker – även då du vill byta elabonnemang, handla varor mot faktura eller liknande kan säljaren göra en förfrågan hos UC. Om du är aktiv som konsument och ofta jämför flera alternativ för lån och krediter eller olika slags abonnemang, kan detta ha en negativ inverkan på bedömningen av din kreditvärdighet. Vid såväl bolån som tecknande av mobilabonnemang eller fakturaköp kan du därmed komma att nekas ett nytt avtal till följd av att alltför många kreditupplysningar har gjorts på dig den senaste tiden.

Det finns dock sätt att kringgå denna problematik och ändå kunna beviljas ett lån. Du kan nämligen låna utan UC, tack vare att vissa långivare använder sig av andra kreditupplysningsföretag såsom Bisnode Kredit, Creditsafe m.fl. Hos vissa kreditgivare kan du bli beviljad ett lån trots att du har betalningsanmärkningar!

Undvik skuldberg genom att låna

Det kan låta motsägelsefullt, men faktum är att du kan undvika att styra rakt in i skuldberget genom att ta ett lån vid rätt tillfälle. Även om det mest optimala naturligtvis vore att du klarade dig med de pengar du har på fickan (eller kontot), finns det nämligen vissa tillfällen då det kan vara ekonomiskt försvarbart att skuldsätta sig. Det jag främst syftar på är situationer där du redan har en skuld som, om du inte betalar av den i tid, riskerar att skapa en privatekonomisk snöbollseffekt som potentiellt sett kan ruinera dig.

Detta gäller till exempel om du har en obetald mobilräkning, vilket är en av de vanligaste skulder vi svenskar drar på oss. Varje år hamnar tiotusentals (!) personer hos Kronofogden på grund av mobilabonnemang och lån de har tagit på mobiltelefoner. Om du har en skuld av detta slag som du inte kan betala, gör du bäst i att ansöka om ett regelrätt lån med vilket du kan betala av skulden. Du kan eventuellt behöva betala av ditt nya lån under en lite längre tid, men det är ett betydligt bättre alternativ än att ditt ärende hamnar på kronofogdens skrivbord!

Ytterligare skulder som hamnar på skuldberget

En annan vanlig skuldkategori är parkeringsböter och fortkörningsböter. Det blir dessvärre allt vanligare att dessa böter hamnar på svenskarnas skuldberg hos Kronofogden. Precis som i fallet ovan, gör du bäst i att ta ett mindre lån för att betala dina böter och undvika att hamna hos Kronofogden.

Likt mobilräkningar kan elräkningar leda till en skuldsättning som är svår att råda bot på. Detta gäller framför allt under bistra vintrar när elräkningen lätt blir högre än förväntat. Detta leder inte bara till skuldsättning hos Kronofogden utan även till ett strömlöst boende.

Ta kontroll över din ekonomi – ansök om ett lån och betala dina skulder innan det är för sent!