Hem » Blogg » Rökstenen – En del av den svenska litteraturhistorien
rökstenen ödeshög runsten

Rökstenen – En del av den svenska litteraturhistorien

I helgen hade jag förmånen att få besöka östgötska Ödeshög och runstenen Rökstenen. Denna sten uppfördes under 800-talet i Rök, cirka en mil utanför Ödeshög i Östergötland. Runstenen särskiljer sig från landets övriga fornminnesstenar på så sätt att den anses ha världens längsta runinskrift. Den anses även vara Sveriges äldst bevarade litterära verk och markerar således startpunkten för hela den svenska litterära historien.

Stenen, som var inbyggd i väggen på den kyrka som idag är belägen alldeles intill stenen, upptäcktes på 1800-talet och avlägsnades efter några decennier från denna. Kyrkan byggdes under 1100-talet, då det var vanligt att man använde runstenar som byggmaterial vid uppförandet av kyrkor. Alla stenens fem synliga sidor, d.v.s. alla sidor utom dess botten, är täckta med runor. Ett fåtal delar av inskriptionen har skadats, men större delen av den är fortfarande läsbar.

Rökstenen har fått sitt namn efter den by i vilken den är belägen, Rök, men det är troligt att byn snarare har döpts efter stenen. Rauk eller rök betyder nämligen stenpelare på fornnordiska. Med sina 760 tecken har stenen visat sig vara svårtolkad, trots att den i själva verket är ganska enkel att läsa. För bara några år sedan, under våren 2016, lät experten Per Holmberg från Göteborgs Universitet meddela att han hade knäckt koden. Enligt hans nya tolkning av den mystiska runstenen handlar runinskriften om själva monumentet.

rökstenen rök runestone
Rökstenen utanför Ödeshög

Runorna på stenen tros ha ristats av en viking vid namn Varin och utgör den längsta runinskrift i sten vi idag känner till. Runskrift användes i det forntida Norden för att i skrift gestalta olika germanska språk innan det latinska alfabetet fick fäste i vår del av världen. Den tidigaste varianten av runskrift, som bland annat de skandinaviska vikingarna använde sig av, kallas den äldre futharken och består av 24 tecken.

Innebörden av Rökstenens runinskrift

Man har trott att Rökstenen beskriver olika slag och att den har uppförts som ett minne för Varins son som dog i strid, som ett tecken på styrka och ett meddelande om hämnd. Trots många försök att översätta stenen har dock dess långa inskrift i det närmaste betraktats som omöjlig att helt förstå, och detta trots att den faktiskt är ganska lätt att läsa.

Per Holmberg vid Göteborgs Universitet hävdar dock att Rökstenens inskrift inte är så svår att förstå som man tidigare har trott. Han menar att gåtorna på framsidan av stenen har att göra med det dagsljus som krävs för att läsa runorna, och att baksidan av stenen är märkt med gåtor som sannolikt har att göra med runskrift och runalfabetet, den så kallade futharken.

Tidigare har experter hävdat att Rökstenen porträtterade sedan länge glömda hjältedåd. Detta har lätt till spekulationer kring huruvida Varin – som är runinskriftens författare – var släkt med gotiska kungar. Professor Per Holmberg menar istället att stenen kan betraktas som liknande andra runstenar från vikingatiden, till exempel runstenen vid Anundshög, på så sätt att dessa runstenars inskriptioner ofta snarare säger någonting om sig själva.

rökstenen ödeshög runsten vikingatid gräs
Rökstenen sedd från ett längre avstånd

Holmberg menar att Rökstenen inte förmedlar ett meddelande om ära och hämnd, utan istället ett meddelande om hur skrivandes teknik ger oss en möjlighet att minnas och ära de som har gått bort.

En del av vår historia

Oavsett innebörden av denna magnifika runsten, tycker jag det är fint och viktigt att historiska föremål som dessa bevaras. Rökstenen har, som du kan se på bilden ovan, fått ett tak över sig som åtminstone delvis skyddar den mot vädrets makter. Min förhoppning är att du som läser detta blogginlägg uppskattar inlägget; fler inlägg av detta slag är att vänta framöver!

Liknande artiklar