Hem » Blogg » Fördelar med medaljer och andra idrottspriser
Prismedalj idrott

Fördelar med medaljer och andra idrottspriser

Hur kan man motivera löpare och andra idrottare samtidigt som man uppmuntrar dessa att uppträda sportsligt? Detta är en fråga som många arrangörer av tävlingar ställer sig. Lösningen på detta problem kan vara enklare än vad du tror. Med hjälp av prismedaljer kan man nämligen åstadkomma just detta.

Ett vanligt tillvägagångssätt är annars att man endast delar ut medaljer till de tre bäst placerade atleterna. Detta kan lätt föda en överdrivet tävlingsinriktat mentalitet och skapa dåliga förlorare. Om det till exempel rör sig om en löptävling, kan denna modell ofta få långsammare löpare att helt och hållet ge upp.

Faktum är att utdelandet av deltagarpriser såsom medaljer och pokaler även kan få oanade konsekvenser. Detta har lett till att de på senare år har blivit hett omdebatterade. Genom att följa nedanstående tips kan du säkerställa att de idrottspriser som delas ut i samband med din nästa tävling får önskad effekt.

Undvik helt deltagarpriser

En bra atlet kommer att delta i din tävling för deltagandets skull samt av kärlek till sporten, snarare än för att få ett deltagarpris. Om du väljer att dela ut deltagarpriser kan detta riskera att locka till sig fel sorts idrottsutövare och ge en bild av att man deltar bara för den ovillkorliga medaljen.

Och om man inte egentligen bryr sig om själva sporten, så bryr man sig kanske inte heller om reglerna? Kommer man verkligen att anstränga sig till sitt yttersta? Man kommer ju ändå att få samma belöning i slutändan, så vad spelar det för roll?

Deltagarpriser kan ibland fylla sitt syfte, men överlag är det ingen bra idé att dela ut sådana. Medaljer av detta slag stärker snarare den dåliga förlorarens oförmåga att hantera en förlust och uppmuntrar inte heller till sportslighet. Denna typ av idrottspriser ger inte heller något incitament att göra sitt yttersta. Alla får ju ändå samma pris, alldeles oavsett hur väl de presterar eller följer reglerna.

Då är det bättre att dela ut andra slags priser för att belöna vissa prestationer samt motivera alla inblandade att prestera väl.

Dela ut medaljer till alla som fullföljer

Istället för att dela ut priser till alla som deltar, är det ofta en bättre idé att tilldela alla som fullföljer tävlingen en medalj. Medaljen symboliserar då en belöning som tilldelas den som slutför en tuff tävling eller ett visst antal tävlingar, oavsett på vilken plats man slutar.

Denna typ av idrottspriser uppmuntrar tävlingens deltagare att alltid göra sitt bästa och åtminstone bestämma sig för att slutföra tävlingen. Det är ett slags inkluderande pris, utan att för den skull vara meningslöst, samtidigt som det inte riskerar att göra någon part upprörd. Medaljen kan istället ena deltagarna snarare än att splittra dessa.

Det ökade självförtroende som det ger att slutföra tävlingen och tilldelas medaljen kommer att uppmuntra atleterna att uthärda och förbättra sig själva. Detta ger dem en möjlighet att växa och med tiden prestera allt bättre. Av dessa anledningar upplever jag det som mer logiskt att man som arrangör använder sig av medaljer till alla som går i mål.

Liknande artiklar