Hem » Blogg » Så kan du förbereda dig för en eventuell börsnedgång
Investering siffror

Så kan du förbereda dig för en eventuell börsnedgång

Det talas titt som tätt om att vi har börjat röra oss bort från högkonjunkturen och in i en lågkonjunktur. Av denna anledning är det svårt att känna stor optimism inför utvecklingen på börsen den närmste tiden. Detta trots att Stockholmsbörsen alldeles nyligen stängde på en ny rekordnotering.

Orosmolnen hopas trots allt mer och mer – det finns en växande oro över den globala tillväxten. Ovanpå detta har vi det pågående handelskriget mellan USA och Kina, för att inte nämna Storbritanniens stundande uttåg ur EU. Som om inte detta vore nog har vi även bekymmer på hemmaplan, där det ekonomiska klimatet tros hårdna allt mer under den närmaste framtiden.

Det kan dock ta ett tag innan alla dessa orosmoln ger ifrån sig nederbörd som får en verklig inverkan på ekonomin i stort och börsmarknaden i synnerhet. Jag förutsätter dock att 2020 kan bli ett lite knepigt år för den som sparar på börsen. Det finns dock åtgärder man kan vidta för att lindra den eventuella smällen. Nedan finner du några av mina bästa tips på sådana.

Spara i indexfonder

Indexfonder är att betrakta som en passiv investering – dessa fonder följer som namnet antyder ett givet index. Det innebär att de sett ur ett längre perspektiv har tendensen att prestera bättre än många mer aktivt förvaltade fonder. Till råga på allt har de ofta en lägre kostnad och ger därför vanligtvis god avkastning på sikt.

Även sett ur ett mer kortsiktigt perspektiv kan dock indexfonder vara att föredra framför andra värdepapper. För saken är den att det inte går att förutse hur en marknad kommer att utvecklas under ett givet år, eller under en annan given tidsperiod heller för den delen. Indexfonder är därför utmärkta fonder att lägga till i portföljen för att diversifiera och bygga upp en slagkraftig portfölj som kompletteras med aktivt förvaltade fonder.

Investera i investmentbolag

investmentbolag är företag som investerar i andra bolag. Genom att köpa aktier i ett investmentbolag kan du skapa en bred aktieportfölj utan att själv behöva välja ut individuella bolag att investera i. Detta är med andra ord ett sätt att investera som har en mer aktiv förvaltning än till exempel indexfonder. Det betyder också att dessa passar varandra som handen i handsken som komplement.

Köp guld

I urminnes tider har guldet med sin lyster och formbarhet använts till myntning och smyckestillverkning. Denna ädla metall har än idag ett rent monetärt värde och guldet är en resurs som många gärna köper och lagrar när börsen visar röda siffror.

I samband med finanskrisen och den björnmarknad som följde denna steg guldet i värde med 25 % samtidigt som indexet S&P 500 föll med 36 %. Detta är bara ett exempel på hur råvaror som guld plötsligt kan öka signifikant i värde när det globala ekonomiska systemet i övrigt ifrågasätts.

Avslutande tankar

Börsmarknaden är inte tänkt att vare sig stagnera eller ha en linjär uppåtgående trend. Det är därför viktigt att du är förberedd på tillfälliga bakslag, stora som små. På så vis kan du göra det mest av börsens uppgångar och minimera dina förluster i samband med dess nedgångar.

Liknande artiklar