Hem » Blogg » E-cigg: Mer hälsosamma än vanliga cigaretter?
E-ciggarett

E-cigg: Mer hälsosamma än vanliga cigaretter?

Rökare som drabbats av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) rekommenderas att sluta röka. Vissa personer ur denna patientgrupp har börjat använda e-cigaretter, d.v.s. elektroniska cigaretter, som ett säkrare alternativ till vanlig tobak eller för att gradvis trappa ner sin rökning.

För cirka 15 år sedan introducerades e-cigaretten på marknaden, och den har fått ett varmt mottagande bland de individer som inte tror sig ha förmågan att sluta röka. Andra är mer tveksamma och menar att det inte finns stöd för att e-cigg skulle vara mer hälsosamt än vanliga cigaretter. Så hur ligger det egentligen till?

I USA reglerades försäljningen av e-cigaretter under 2016. Samma sak hade då redan skett i flera EU-länder 2014 och skedde sedermera även i Sverige 2017. Men betyder det nödvändigtvis att e-cigg är en farlig företeelse, eller har denna produkt egenskaper som kan vara fördelaktiga för personer med KOL? E-cigg är alltså det ämne för dagen som jag har tänkt gå till botten med i detta blogginlägg.

Mer information om den produktkategori som diskuteras här finner du förslagsvis på Eciggcity.se, en butik som säljer e-cigg i Stockholm och på nätet.

Så fungerar e-cigaretter

E-cigaretter är batteridrivna enheter som fyllts med en lösning bestående av flytande nikotin, vatten och propandiol (propylenglykol). Deras cylinderaktiga form gör att de till utseendet påminner om cigaretter. När du använder enheten värmer batteriet upp lösningen och skapar en ångar som du sedan kan inhalera.

Nikotin är ett stimulerande ämne som förekommer i tobak och spelar en viktig roll i uppkomsten av tobaksmissbruk. Ämnet är dock i sig inte cancerogent (cancerframkallande). Förespråkare för e-cigg menar därför att produkten är mer hälsosam än traditionella cigaretter eftersom den inte innehåller tjära.

Fördelarna med e-cigg

Trots att e-cigaretter är en produktkategori som omfattas av stränga lagar och regler, menar dess förespråkare att produktens fördelar vida överväger de påstådda nackdelarna med den samma. Och faktum är att det finns forskning som stöder denna teori. Till exempel tycks e-cigg  innehålla en mindre mängd cancerframkallande ämnen än traditionella cigaretter.

I en stor studie som publicerades 2017 fann man också att personer som övergått från vanliga cigaretter till att använda e-cigg uteslutande hade betydligt lägre nivåer av cancerogena ämnen i kroppen än de som fortsatte att röka cigaretter. Forskarna kunde även se att nikotinintaget hos de personer i studien som använde e-cigaretter inte var högre än hos den andra gruppen. Man fann även att risken med långvarig användning av dessa enheter är ”väldigt låg”.

Samma resultat kunde dock inte påvisas hos de försökspersoner som använde e-cigg som ett sätt att trappa ner sitt rökande. Hos dessa personer var mängden cancerogena ämnen i kroppsvätskorna densamma som om de hade fortsatt med enbart tobaksrökning.

I andra studier har forskare dragit slutsatsen att e-cigaretter inte hjälper rökare att sluta röka. I en analys av sex studier som gjordes 2016, där sammanlagt 7 551 rökare ingick, kom man fram till att e-cigg framgångsrikt hade hjälpt 18 procent av dessa personer att sluta röka. Detta är en högre siffra än andelen rökare som lyckas fimpa ciggen med hjälp av andra metoder.

För att sammanfatta det hela så verkar det med andra ord ligga någonting i påståendet att e-cigg skulle vara ett mer hälsosamt alternativ till tobaksrökning.

Liknande artiklar