Hem » Blogg » Dessa svärd gör mig mer produktiv

Dessa svärd gör mig mer produktiv

För ett tag sedan stötte jag på en metafor för produktivitet som jag sedan dess har tyckt om. Först kommer jag att förklara denna liknelse och dess lärdomar som tilltalar mig. Därefter kommer jag berätta vilka jag har valt ut som mina saker, eller mina produktivitetens svärd om du så vill. Häng med!

Liknelsen om svärdsmeden

Det handlar om svärdsmedens liknelse, en berättelse om en svärdsmed som ska ha levt för många år sedan och varit vida berömd för sin förmåga att smida svärd med en kvalitet som överglänste allt annat på marknaden. Folk såg upp till denna man som var en mästare till svärdssmed. Det som skiljde honom åt från hans konkurrenter var att han var bäst i världen på det han gjorde.

En dag besökte en kung, som hade hört så mycket gott om denne svärdssmed, hans lilla by för att få träffa honom. Kungens folk hämtade svärdssmeden för ett möte med kungen. Svärdssmeden var väldigt ödmjuk, vilket gjorde att även kungen var väldigt inbjudande.

Kungen frågade svärdssmeden den fråga som han alltid ställde till de mästare han mötte. Han frågade denne svärdssmed vari hemligheten tills hans utomordentliga skicklighet låg. Svärdssmeden svarade att det är väldigt enkelt, ända sedan han var en liten pojke hade han exponerats för hantverket och därmed kommit att älska det. Han hade bestämt sig för att bli en mästerlig svärdssmed, vilket var anledningen till att han under sin uppväxt läste böcker om svärdsmide, och om någonting inte hade med detta hantverk att göra ägnade han ingen tid eller tanke åt det. Detta var hans hemlighet.

Låt liknelsen ge dig ett nytt perspektiv

Denna liknelse tycker jag ger en tankeställare, eftersom den avslöjar den hemlighet som många av de allra bästa inom olika områden sitter på. I vår moderna tid lever vi nämligen i en värld där de flesta av oss är distraherade av så många olika saker och därför tror oss ha för lite tid. Det enda sättet på vilket man kan bli en verklig vinnare i sin nisch och i sitt personliga liv är därför att bara fokusera på ett fåtal saker, närmare bestämt de allra viktigaste.

Liknelsen utmanar dig att fundera över vad, låt oss säga fem saker, i ditt liv som är allra viktigast för dig. En av dessa är sannolikt din familj och en annan din karriär. Den tredje kan mycket väl vara personlig utveckling, medan den fjärde skulle kunna vara konst, nöjen eller någonting annat som underhåller och roar dig. Vilken den femte saken, d.v.s. det femte svärdet, är vet bara du själv. Det bör vara någonting som du är närmast besatt av, för besatthet behöver nödvändigtvis inte vara någonting negativt.

Din tid spenderar du bäst genom att vara besatt när det kommer till dina fem svärd, de fem saker som betyder allra mest för dig. Fokusera all din tid och all din energi på dessa, och ödsla ingen tid på de saker som inte har med dessa att göra. Genom att använda denna metod kan du avlägsna alla slags störningar som gör dig mindre produktiv. Om du har för många saker att fokusera på är det lätt att du blir uttråkad, vilket kan leda till att du ägnar de bästa timmarna på din arbetsdag eller vardag åt att spela spel i mobilen eller ägna alltför mycket tid åt sociala medier.

Hamna inte i fällan

De personer som faller i dessa fällor hävdar ofta att de är väldigt upptagna och tror att de har varit produktiva, trots att de egentligen inte har fått särskilt mycket uträttat. Det du istället bör göra om du tillhör denna skara är att ta ett steg tillbaka, titta på vad du faktiskt gör och inse att du slösar bort din tid på en massa saker som för stunden kan verka viktiga men som i själva verket är fullständigt värdelösa. Dessa saker är endast distraktioner som du slösar energi och tid på.

Så se istället till att minnas denna liknelse med svärdssmeden. Hänge dig själv till fullo. Var en av de få människor som verkligen fokuserar på det lilla antal saker som verkligen betyder någonting. Våga säga nej till de personer som vill stjäla din tid och till de aktiviteter som förvisso kan vara lockande, men som du innerst inne vet inte tillför något värde.

Mina fem svärd

Dessa är mina fem svärd, det vill säga mina fem högst värderade prioriteringar (utan inbördes ordning):

  1. Min familj – Denna prioritering tror jag att de allra flesta gör. Och även om mina fem svärd listas utan inbördes ordning, är familjen alltid viktigare än allt annat.
  2. Min karriär – Även min karriär är någonting som jag värderar högt, vilket gör att den kvalar in på listan över mina fem främsta prioriteringar. En anledning till detta är förstås att det är nödvändigt att ha en inkomst, men mitt arbete är också ett självvalt sådant som jag verkligen tycker om. Jag arbetar främst som frilansskribent men jobbar även lite vid sidan av med egna projekt inom webbutveckling.
  3. Min personliga utveckling – Denna prioritering associerar jag främst med ett livslångt lärande. Detta går ibland lite in i min karriär eftersom jag arbetar med sådant som jag också är intresserad av, men det innefattar en vilja att ständigt utvecklas som person på olika sätt. Det sätt på vilket min personliga utveckling främst är kopplat till mitt arbete rör min produktivitet. Nya upplevelser i samband med resor och liknande är också någonting som jag räknar hit, då de på olika sätt utvecklar min personlighet.
  4. Min hälsa och mitt välbefinnande – Hälsa och välbefinnande är förstås ett område som främst rör fysisk och mental hälsa, men det handlar också om att skapa och upprätthålla en hälsosam balans mellan arbete och fritid. Denna prioritering har på så sätt en koppling till alla mina fyra övriga ”svärd”.  Några exempel på aktiviteter som faller inom denna kategori är meditation, skogspromenader och vandring, styrketräning samt återhämtning.
  5. Mina nöjen – Livet handlar inte bara om att existera, och heller inte om att enbart arbeta. Det går ut på att vara människa och leva som en sådan. Glädje är en viktig beståndsdel i livet som inte bara finns i materiella ting eller de aktiviteter som man aktivt deltar i. Därför prioriterar jag även mer passiva nöjen, oavsett om dessa består i att läsa en god bok, se en bra film eller någonting helt annat. Vikten av underhållning bör inte underskattas, men jag tror samtidigt det är viktigt att inte prioritera denna före exempelvis personlig utveckling.

Sammanfattningsvis rekommenderar jag dig alltså att med ovan nämnda liknelse i åtanke verkligen rannsaka dig själv i jakten på de saker, max en handfull till antalet, som verkligen är viktigast för just dig. Det är denna tankeställare jag vill att du bär med dig efter att ha läst denna text.