Hem » Blogg » Anundshög – ett maktcentrum
anundshög runsten

Anundshög – ett maktcentrum

Det är svårt att inte fascineras av historiken och myten kring de aggressiva, skäggprydda nordmän som under vikingatiden våldtog och plundrade sin väg genom Europa (och andra delar av världen). Under några århundraden hann de bland annat göra avtryck i England, Marocko, Ryssland, Turkiet, Persien, Azerbajdzjan och Nordamerika.

Jag har tidigare bloggat om den världskända runstenen Rökstenen utanför Ödeshög och utlovat fler blogginlägg av detta slag. Tidigt en septembermorgon bestämde jag mig så för att bege mig mot Västerås och den stora gravhögen Anundshög. Faktum är att denna gravhög med sina höjd på 9 meter och diameter på 64 meter är landets allra största. Man tror att den härstammar från cirka år 500-700 e.Kr.

Ett helt fornminnesområde

Anundshög är dock så mycket mer än bara en gravhög. På området finns flera fornlämningar som tillsammans ger en bild av detta område som ett järnålderns maktcentrum. Vi känner idag inte till den exakta magnituden av denna plats betydelse, men vi vet att mycket makt samlades på platsen. Till exempel går Eriksgatan förbi vid Anungshög. Flera stenar finns resta på platsen för att markera denna anrika väg på vilken nyvalda kungar färdats för att få sin nyfunna makt bekräftad av folket.

Av fornlämningarna att döma försökte någon under medeltidens början att tillintetgöra detta maktcentrum. Detta kan ha att göra med kristendomens intågande i landet, vilken medförde att hedniska platser som denna inte längre accepterades. Den kungliga egendom som en gång fanns på platsen finns därför inte längre kvar.

anundshög gravhög skeppssättning

Enligt ett antal medeltida brev som bevarats var Anundshög under medeltiden en tingplats. Under denna tid genomfördes även en antikvarisk inventering i vilken pastor Hans Spaak berättar att gemene mans uppfattning är att en jätte eller kung ligger begraven i högen. Man har senare indikerat att det skulle kunna röra sig om Bröt-Anunds grav, men i dagsläget är det bara en gissning att så skulle vara fallet. Detta trots runstenens inskription (mer om denna nedan).

Runstenen vid Anundshög

Runstenen som vältes i samband med oroligheterna står dock – liksom vissa av de skeppssättningar som förstördes – kvar vid Anundshög, gravhögen som sedan medeltiden har givit namn åt området. Platsen tros ha fått sitt namn utifrån det faktum att Anungshögen kan vara den svenska fornkungen Bröt-Anunds grav. Anund (väg-)brytaren tros ha levt och regerat under 600-talet e.Kr.

Anundshögs runsten har ett mönster och en runinskrift som skiljer sig åt från många andra runstenar i landet. Stenen restes under 900-talet på uppdrag av en man vid namn Folkvid, som även hjälpte till att bygga skeppssättningarna. Runstenen innehåller för övrigt namnet på platsen (Anundshög), vilket gör det otroligt att platsen som vissa tror skulle ha fått sitt namn från runstenen snarare än gravhögen.

runsten anundshög

Inskriptionen på runstenen lyder: ”Folkvid reste alla dessa stenar efter sin son Heden, Anunds bror. Vred högg runorna.”

Fler blogginlägg om fornminnesplatser att vänta

Min förhoppning är att du som läsare finner mina berättelser om betydelsefulla fornminnesplatser intressanta. Du kanske själv har en favoritplats som du tycker att jag borde besöka? Kontakta mig i sådana fall via kontaktformuläret på startsidan så kanske jag besöker den platsen härnäst!

Liknande artiklar