Småskulder leder till enormt skuldberg

Många kreditgivare använder sig av kreditupplysningsföretaget UC för att inhämta information om potentiella låntagares ekonomi. Detta görs i syfte att värdera låntagarens förmåga att betala tillbaka lånet, vilket är en viktig del i den riskanalys som gör innan du beviljas ett lån. Det är dock inte endast i samband med att du ansöker om lån …